<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3906484&amp;fmt=gif">

Digitaal stemmen Factsheet

umi’s gerenommeerde systeem voor digitaal stemmen is gebaseerd op unieke, gebruiksvriendelijke, 100% veilige en accurate technologie met versleuteling.


Recent articles - Reports

Contact Us