<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3906484&amp;fmt=gif">

Hoe Organiseert U Een Succesvolle Virtuele AVA?: Een handleiding voor de voorzitter

Net als bij reguliere AVA’s in een fysieke vergaderruimte, hangt het succes van een virtuele vergadering grotendeels af van de voorzitter. Lumi heeft al honderden volledig virtuele vergaderingen georganiseerd en vanuit deze ervaring hebben we deze handleiding samengesteld om voorzitters te helpen een virtuele vergadering in goede banen te leiden.

Downloaden Hier

 


Recent articles - Reports

Contact Us