<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3906484&amp;fmt=gif">

Hoe gebruikt u Kiosk Voting van Lumi?

Op meerdere onderwerpen stemmen hoeft helemaal niet complex of verwarrend te zijn. Met Kiosk Voting kunnen deelnemers de vergadering gemakkelijk volgen en actie ondernemen, en organisatoren kunnen dankzij een digitale rapportage snel de resultaten inzien.