<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3906484&amp;fmt=gif">

Hoe gebruikt u Zelfregistratie van Lumi?

Als organisator van vergaderingen bent u altijd op zoek naar manieren om het registratieproces te bespoedigen. De Zelfregistratie-oplossingen van Lumi kunnen u hier op verschillende manieren bij helpen. Ontdek hoe deelnemers zich kunnen registreren en hoe u tijd en stress vermindert bij uw volgende vergadering.