<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3906484&amp;fmt=gif">

Zelfregistratie

Met behulp van de AVA-software van Lumi kunnen deelnemers zichzelf registreren aan het begin van de vergadering om het registratieproces te bespoedigen.