<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3906484&amp;fmt=gif">

Breng de vergadering naar je deelnemers

Met de nieuwste digitale vergadertechnologie van Lumi kunnen aandeelhouders, leden, medewerkers en zelfs gasten (met uw toestemming) op afstand inloggen op vergaderingen, wat ze ook aan het doen zijn.


Recent articles -

Contact Us