<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3906484&amp;fmt=gif">

De ultieme gids voor Hybride AVA

Jaarvergaderingen werden voorheen altijd op een fysieke locatiegehouden, zodat aandeelhouders zich direct konden richten tothet bestuur en deze ter verantwoording konden roepen.