<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3906484&amp;fmt=gif">

Betrokkenheid bij lidmaatschap: trends en voorspellingen

Download nu en ontdek de belangrijkste trends die bepalend zullen zijn voor het komende jaar.

 

In ons trendverslag 2022 delen we onze voorspellingen voor het komende jaar; terwijl we de opkomst van de stem van stakeholders en de aanhoudende effecten van het coronavirus onderzoeken, kijken we naar drie belangrijke aandachtsgebieden voor 2022 die uw organisatie zullen helpen de aandacht te winnen en een succesvolle, naadloze AVA te houden.

 

In het verslag bekijken we:

  • De gevolgen van 2021
  • De opkomst van de stem van stakeholders
  • De opkomende dominantie van ESG
  • Het leveren van een samengevoegd programma van engagement-evenementen
  • Investeren in eenvoud

 

Sinds 1995 ondersteunt Lumi organisaties bij het leveren van naadloze AVA-ervaringen voor hun stakeholders. Als toonaangevende technologieleverancier, die wereldwijd meer vergaderingen houdt dan welke andere leverancier dan ook, heeft Lumi de unieke positie om beoefenaars inzicht te bieden in vergaderingsbeheer.


Recent articles -

Contact Us