<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3906484&amp;fmt=gif">

Timber and Building Supplies Holland

"I would like to thank Lumi for the excellent service in providing the technical support for our first virtual AGM. This was a very positive experience for both us and the shareholders. We have received compliments from various sides for the good organization and technical solutions and have received requests from multiple shareholders to continue offering virtual participation at future AGMs."

Ik wil Lumi bedanken voor de zeer goede service bij het verzorgen van de technische ondersteuning voor onze eerste virtuele AvA. Dit was een zeer positieve ervaring voor zowel ons als de aandeelhouders. Wij hebben van meerdere kanten complimenten mogen ontvangen voor de goede organisatie en technische oplossingen en het verzoek gekregen vanuit diverse aandeelhouders om virtuele participatie bij toekomstige AvA’s te blijven aanbieden.

CFO
Timber and Building Supplies Holland


Return to Lumi Resources & Insights